Kildesorter

Kildesorter

Sortering av avfallet ditt vil spare miljøet for mye utslipp, og mange materialer kan brukes om og om igjen. Plasser kildesorteringsstasjonen under eller nær oppvaskkummen. Da er det enkelt å skille restavfall og ulike typer avfall som skal resirkuleres.

CO2e spart: 380 kg = 2,0 % reduksjon av hjemmets klimagassutslipp.

Kjøkken