Hjemmets klimamål

For å nå FNs klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til to grader, har norske forskere funnet ut at vi må redusere utslipp knyttet til hjemmene våre med 25 % innen 2020.

Hjemmets klimamål

Alle utslipp kan spores tilbake til enkeltpersoner, og hele 40 % av utslippene kan knyttes til hjemmet. Selv om det høres mye ut er den gode nyheten at vi kan få til mye ved å starte hjemme.

Sammen med familien Styrmansen skal vi med Start hjemme vise at det ikke er så vanskelig som man kanskje skulle tro. Med relativt enkle grep er det faktisk mulig å redusere klimautslippet i hjemmet med 25 % og nå Hjemmets klimamål allerede i år.

 

Togradersmålet
For å begrense den globale oppvarmingen til to grader må vi i følge FN redusere globale utslipp til 14,7 milliarder tonn CO2e i 2050. Med en forventet befolkning på 9,6 milliarder mennesker tilsvarer dette 1,5 tonn CO2e per person.

Her i Norge betyr det at hver og en av oss må redusere våre personlige utslipp med 6,5 % hvert år frem mot 2050. En del av dette vil reduseres ved at global energiproduksjon og produksjon av produkter blir mer miljøvennlig. Men det vil også kreve bevisste valg fra alle oss som forbrukere.

IKEA er eksperter på livet i hjemmet, og med Start hjemme fokuserer vi på hvordan vi kan redusere de utslippene som kan relateres til hjemmet. Dette tilsvarer ca 40 % av de totale utslippene og kommer fra energi, mat og forbruk i forbindelse med hjemmet. Med Start hjemme skal vi vise hvordan du med enkle grep kan redusere disse med opptil 25 % allerede i år. Noe vi kaller for Hjemmets klimamål.

 

Jobbe sammen for en mer bærekraftig fremtid
Alle klimagassutslipp i verden kommer av at alle enkeltpersoner har et behov for varer og tjenester. Noe som også betyr at forbrukerne har en stor mulighet til å redusere de globale klimagassutslippene.

Tradisjonelt rapporterer et land på de samlede utslippene innenfor landets grenser. Det er derfor vi vanligvis hører at transport, energibruk og industri er de viktigste kildene til klimagasser. I beregningene våre har vi tatt hensyn til at vi lever i en global verden og viser hvordan alle utslipp er knyttet til hver enkelt forbruker. Det vil si at hvis du kjøper en vare, vil alle utslippene i forbindelse med produksjonen av denne varer være knyttet til deg som forbruker, fremfor landet som produserte det.

Når vi ser på utslippene på denne måten ser vi at forbruket til enkeltpersoner står for en tredjedel av de totale klimagassutslippene. Noe som gjør løsningen også enklere. Nemlig å endre forbruket samtidig som industrien jobber for å produsere mer miljøvennlig. På den måten kan forbrukere og industrien jobbe mot et felles mål, og raskere redusere de globale klimagassutslippene.

 

Les mer om hvordan IKEA jobber med bærekraft

 

Sånn beregner vi hjemmets klimamål
Beregningene som er brukt er gjort gjennom et samarbeid mellom Ducky og Asplan Viak. De viser hvordan alle globale utslipp er et resultat av enkeltpersoners forbruk av varer og tjenester og er basert på nasjonale statistikker og livsløpanalyser av forskjellige typer forbruk.

Start hjemme tar for seg utslipp innenfor kategoriene mat, energi og forbruk i hjemmet. Tiltakene i matkategorien er beregnet ved å se på hvor mange kalorier vi spiser innenfor forskjellige matvaregrupper, som for eksempel kornprodukter og fisk, og kobles mot miljøeffekten av de forskjellige matvaregruppene. Energikategorien er beregnet ut i fra energibruk i hjemmet og kobles mot miljøeffekten av energibruk. Forbrukskategorien er beregnet ved å se på nasjonale statistikker for vårt forbruk innenfor forskjellige underkategorier som for eksempel møbler og sko, og kobles opp mot utslipp av klimagasser per krone innenfor hver underkategori.

Tiltakene i Start hjemme-utfordringen på ducky.no er spesialtilpasset hver husholdning som deltar, og vil ha forskjellig effekt avhengig av husholdningstype, inntekt, type bolig og størrelse på bolig.

 

Logg alle tiltakene i Ducky
For å gjøre det enkelt å se tiltakene du gjør i sammenheng med verdens klimagassutslipp, har vi samarbeidet med den norske oppstartbedriften ducky.no – som har laget et digitalt verktøy som gjør det enklere for deg å leve mer bærekraftig.

Her kan du enkelt se resultatet av tiltakene du gjør, enten det er å slukke lys når du går ut av rommet eller tar ekstra vare på de tingene du har fremfor å kjøpe nye.

ducky.no kan du kartlegge ditt klimafotavtrykk og dine miljøvaner, loggføre dine daglige miljøtiltak, sette deg klimamål, bli med på utfordringer og se reduksjonen av ditt fotavtrykk over tid. Samtidig som du inspirerer andre til å gjøre det samme.